Privacyverklaring

Gezonde-recepten.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en wij dragen zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft. De verwerking van uw persoonsgegvens gaat in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoals voorgeschreven door de Europese Unie. Sinds 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de Europese Unie, de AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Persoonsgegevens die u opgeeft gebruikt Gezonde-recepten.nl enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. De regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke Gezonde-recepten.nl naleeft. Dit houdt in dat wij door u verstrekte informatie geenszins zullen verhuren, verkopen, of delen met derden of op een andere manier verspreiden. gezonde-recepten.nl mag uitsluitend persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, politie, justitie, toezichthouders, de belastingdienst of andere opsporingsinstanties wanneer aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan of een rechterlijk vonnis in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten zoals fraude of oplichting.Welke persoonsgegevens verwerkt gezonde-recepten.nl

Ten eerste verwerken wij enkel persoonsgegevens als u producten op gezonde-recepten.nl koopt. Als u enkel de website bezoekt, dan slaan wij geen persoonsgegevens op, wij maken bij het bezoek van de Website wel kenbaar dat wij gebruik maak van Cookies. In onze cookieverklaring kunt u hierover meer lezen.

Bij aankoop van producten op gezonde-recepten.nl vergaren wij uw:

  • Voor-en achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres

Zaken als uw rekeningnummer en geboortedatum hebben wij niet nodig om de bestellingen te voltooien mits u betaalt met IDeal, creditcard of Belgische betaalproviders zoals Sofort of Bancontact. Deze gegevens verwerken wij niet en slaan deze ook niet op.


Beveiliging persoonsgegevens

gezonde-recepten.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij bijvoorbeeld door een versleutelde verbinding te hanteren zoals u bovenin uw browser kunt zien d.m.v. het slotje en de tekst (Veilig). Daarnaast staan uw gegevens uiteraard niet online beschikbaar, enkel in een versleutelde database. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gezonde-recepten.nl. We zullen dan wel enkele gegevens vragen ter controle om er zeker van te zijn dat u degene bent die de persoonsgegevens opvraagt.


Persoonsgegevens inzien of wijzigen

gezonde-recepten.nl gebruikt op dit moment enkel uw persoonsgegevens om productbestellingen af te handelen. Wij maken geen gebruik van een nieuwsbrief of ledensysteem waarvoor wij u mailen. Desondanks heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien die wij beveiligd hebben opgeslagen. Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens overdragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens naar u, een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

Alle hierboven genoemde informatie omtrent uw privacy en het gebruik van de Website zijn van toepassing op elke pagina van gezonde-recepten.nl. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met bovengenoemde privacy verklaring.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op afvallen.com en niet van toepassing op internetsites van derden die door hyperlinks op gezonde-recepten.nl te bereiken zijn. Voor dergelijke websites geldt een andere privacy verklaring die u op de betreffende websites kunt inzien.

Gebruik Google Analytics

gezonde-recepten.nl gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website door u, en alle andere bezoekers. Dit gebeurt op anonieme wijze en de gegevens die Google verzameld zijn niet herleidbaar tot de de individuele gebruiker. Lees hier meer over in onze In onze cookieverklaring.


Vragen over privacybeleid

Indien u een vraag heeft over ons privacybeleid, neem dan direct contact met ons op via de contactpagina en u ontvangt spoedig antwoord op uw vraag.